FAQ
Hier vindt u de veelgestelde vragen over onze dienstverlening.

Wat zijn de kosten van een assessment?
Graag verstrekken wij u vrijblijvende offerte. De exacte kosten zijn afhankelijk van het soort assessment/audit en de specifieke kenmerken van uw organisatie. De offerte wordt vastgesteld op basis van de grootte van de onderneming en de activiteiten. Deze informatie legt u vast in het Pre Assessment Document (PAD).

Klik boven in het menu op Contact en vul het formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kunt u ons adviseren?
L.O.A.C. voert assessments uit. Tijdens officiele assessments mag niet worden geadviseerd. Tijdens dergelijke assessments mag alleen de feitelijke situatie worden beoordeeld en in de rapportage worden weergegeven.

Natuurlijk kunt u de aangeduide verbeterpunten (0-scores) als een advies beschouwen. De wijze waarop u invulling kunt geven aan de eisen mag echter tijdens een assessment niet worden medegedeeld.

Indien u ondersteuning wenst over Responsible Care onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met SCT Adviesdiensten B.V., www.sct.nl. of andere adviesbureaus.

Leidt het SQAS / IMPCAS assessment tot certificering?
Nee, het assessment is een momentopname dat leidt tot een assessment rapport. Dit rapport wordt in de database van respectievelijk Cefic of CDI opgenomen en is gedurende 3 jaar toegankelijk voor user Group leden en het bedrijf dat is geassessed. Zowel Cefic als CDI geven wel een deelname verklaring uit in de vorm van een “Attestation”.

Hoe lang duurt een SQAS assessment?
De duur van een SQAS assessment wordt vastgesteld op basis van het Pre Assessment Document (PAD). Dit PAD wordt door het bedrijf ingevuld en aan de assessor van het LOAC opgestuurd. Op basis van de ingevulde informatie kan de assessor dan bepalen hoeveel tijd benodigd is. Per module (kern en specifiek) is in de regel één dag noodzakelijk. Op grond van de activiteiten kunnen echter meer dagen benodigd zijn. Als er meerdere SQAS modules van toepassing zijn, kan het aantal dagen worden ingekort omdat de kernmodule mag worden gecombineerd. Dit zal echter niet altijd leiden tot vermindering in aantal dagen, afhankelijk ook van de omvang van het bedrijf. Als vuistregel kan men het beste aanhouden 1 dag voor de kernvragenlijst en 1 dag per aparte module.
Het PAD is te downloaden van de Cefic website maar ook op te vragen bij ons (info@loac.nl).

Geldt mijn SQAS rapport voor al mijn vestigingen?
Nee, het SQAS assessment wordt per locatie afgenomen. Alleen als de locaties binnen een straal van 5 kilometer liggen of vanuit één gezamenlijk managementsysteem worden beheerst, mogen de locaties in één SQAS rapport worden gecombineerd. Er gelden dan wel strikte eisen voor wat betreft de definitie van een vestiging.
CDI/IMPCAS rapportages gelden altijd alleen maar voor iedere aparte vestiging.

Hoe lang is mijn SQAS / CDI rapport geldig?
De rapportage is 3 jaar geldig en zal gedurende deze tijd in de database van SQAS respectievelijk IMPCAS worden gepubliceerd. Als er, in geval van een SQAS assessment, tusentijds een assessment wordt uitgevoerd om de score te verbeteren, blijft de oorspronkelijke geldigheidsduur van toepassing.

Kan ik tussentijds negatieve scores verbeteren?
Ja, het is juist de bedoeling dat u direct aan het werk gaat met de negatieve scores (nul scores). Nadat u de verbeterplannen heeft doorgevoerd kunt u de assessor opnieuw uitnodigen en hem vragen specifiek naar de negatieve scores te laten kijken. Het bedrijf zelf bepaalt in dit geval de te toetsen onderwerpen. Er zijn wel een paar voorwaarden. De assessor die tussentijds beoordeelt, moet dezelfde assessor zijn als degene die de oorspronkelijke audit uitvoerde. De assessor bepaalt de vereiste minimale tijdsbesteding. Daarnaast blijft het originele rapport de looptijd van 3 jaar houden. Dat wil dus zeggen dat een tussentijdse audit na 1,5 jaar niet leidt tot een verlenging van de geldigheid van het rapport.
In het CDI systeem bestaat deze mogelijkheid tot tussentijdse assessments niet.

Kunnen scores na opname in de database nog worden gewijzigd?
Neen, als het rapport na het assessment is vrijgegeven dan kunnen de scores niet meer worden aangepast. Wel is het mogelijk om een aanvullend tussentijds assessment aan te vragen om vragen te laten herbeoordelen. Zodoende kunnen scores wel worden verbeterd.
Ook kan het bedrijf zelf in het rapport veranderingen doorvoeren met betrekking tot contactinformatie en eigen commentaren/actieplannen.

Wie kan er allemaal in mijn rapport kijken?
Het geassesste bedrijf ontvangt na vrijgave van het rapport automatisch een inlogcode. Hiermee kan de rapportage worden bekeken, kunnen queries op scores per rubriek worden gemaakt en kunnen actieplannen voor verbeteringen worden opgenomen. Daarnaast hebben de leden van de SQAS user Group toegang tot het rapport. Overigens kan men deze toegang beperken. Leden van de Logistic user group kunnen per email toestemming voor toegang vragen.
Kortom het bedrijf bepaalt zelf wie het toegang wil verlenen, maar moet hiertoe actief bedrijven blokkeren!

Kan ik een proef assessment laten uitvoeren?
Ja, de audit zou (in verkorte vorm) middels een proef assessment uitgevoerd kunnen worden. De uitkomst wordt dan niet vrijgegeven aan Cefic / CDI en telt niet als officieel assessment. Let er echter wel op dat de assessor tijdens dit proef assessment niet als adviseur mag optreden. Hij kan dus wel toelichten waarom geen score op vragen wordt gegeven, maar hij kan niet aangeven wat te doen om wel een score te verkrijgen.

Kan ik ook later nog besluiten om de kernvragenlijst te combineren?
Ja en nee. Als er tussen het verstrijken van de SQAS audits niet meer dan 1 maand zit, mag de kernvragenlijst worden gecombineerd. Echter, dit moet wel op voorhand bekend zijn omdat anders de specifieke kernvragen niet tegen de andere activiteiten worden getoetst. Kortom als je vooraf weet dat het kerngedeelte van de cleaning later wordt getoetst, en er bij de beoordeling van de kernvragen direct ook de cleaning activiteiten worden beoordeeld (bijvoorbeeld tijdens een SQAS TS assessment), dan mag vervolgens het specifieke deel in één dag worden geassessed.

Wat is de betekenis van de richtlijnen?
De richtlijnen bevatten de toelichtingen op de vragen in de SQAS/ CDI modules. Deze richtlijnen zijn echter niet alleen richtinggevend, maar ook normstellend. Dat betekent dus dat ze niet vrijblijvend zijn en dat de assessor tijdens de toetsing ook kijkt of aan de eisen van de richtlijnen is voldaan.

Krijg ik een assessment rapport?
Ja, u krijgt na het assessment een inlogcode per mail. U kunt dan in de database uw eigen rapport benaderen. Dan kunt u het rapport downloaden in zijn geheel maar ook queries draaien op onderwerpen.

Krijg ik een certificaat?
Nee, u kunt na het assessment met de inlogcode in de database een verklaring van deelname aan het SQAS of IMPCAS schema downloaden (Attestation).